Impressum

City Hall Blues / Jaquet Vastgoed
p/a Knappersveldweg 16
7775 PL Lutten


Bankrekening: ING NL26 INGB 0661 8129 95 t.n.v. R.W. Jaquet

Disclaimer:

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Reinier Jaquet is het niet toegestaan tekst, beeldmateriaal of andere gegevens op deze website te hergebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij City Hall Blues.
Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden, noch voor enige informatie die op de websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.